Partidul Democrat din Moldova

Pavel Filip, raport la Congresul IX extraordinar al PDM

Video