Partidul Democrat din Moldova

Dumitru Diacov, discurs la Congresul IX extraordinar al PDM

Video