Partidul Democrat din Moldova

Teorie, paractică şi comunicare la trainingul de instruire pentru promiţătorii lideri politici