Partidul Democrat din Moldova

Mobilier nou pentru copii de la Institutul Mamei şi Copilului