Partidul Democrat din Moldova

Igor Corman în vizită oficială la Bruxeles