Partidul Democrat din Moldova

Conferinţa TD sect.Centru, mun.Chişinău din 17.10.2013