Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

18 November 2022

Reacţia PDM cu privire la demiterea preşedintelui raionului Căuşeni: Este o decizie abuzivă şi ilegală

Reacţia PDM cu privire la demiterea preşedintelui raionului Căuşeni: Este o decizie abuzivă şi ilegală

Partidul Democrat din Moldova dezaprobă şi condamnă decizia unui grup de consilieri din Consiliul raional Căuşeni privind abrogarea deciziei din 2019 cu privire la alegerea dlui Nicolae Gorban în funcţia de preşedinte a raionului Căuşeni.

   Constatăm cu îngrijorare caracterul abuziv şi ilegal al acţiunilor întreprinse de noua majoritate de conjunctură „PAS-PLDM-PCRM”, prin aprobarea acestei decizii fiind încălcate cu bună ştiinţă cerinţele privind modul de revocare înainte de termen a mandatului de preşedinte de raion – cu două treimi din numărul consilierilor aleşi (art.50 alin.(1) din Legea 436/2006), precum şi o multitudine de alte norme legale şi proceduri.

   Totodată, aprobarea în aceeaşi zi, la o diferenţă de câteva minute, a unei alte decizii, prin care este numită în funcţia de preşedinte de raion o altă persoană, din partea noii majorităţi, demonstrează intenţia vădită a acestei majorităţi de încălcare a Constituţiei, a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi a drepturilor individuale ale persoanei, periclitând bunul mers al administrării raionului Căuşeni.

   Partidul Democrat din Moldova solicită să se autosesizeze de urgenţă pe marginea acestui caz: Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial al Căuşeni), Procuratura raională, IP Căuşeni, cu verificarea minuţioasă a circumstanţelor şi legalităţii aprobării deciziilor Consiliului Raional Căuşeni din 18 noiembrie 2022, cu revenirea cât mai rapidă în albia prevederilor constituţionale şi legale.