Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

05 December 2022

Partidul Social Democrat European este îngrijorat de situaţia energetică din ţară şi înaintează mai multe cerinţe guvernării

Partidul Social Democrat European este îngrijorat de situaţia energetică din ţară şi înaintează mai multe cerinţe guvernării

Partidul Social Democrat European (PSDE) se arată îngrijorat în legătură cu situaţia energetică din Republica Moldova şi acţiunile autorităţilor de achiziţionare a resurselor energetice şi costurile acestora pentru populaţie.

Constatăm lipsa transparenţei în achiziţionarea resurselor energetice, ceea ce creează incertitudini în privinţa preţurilor de livrare şi a tarifului pentru consumatorii finali.

În legătură cu situaţia îngrijorătoare creată în sectorul energetic, cerem:

  1. Publicarea contractelor de achiziţionare a resurselor energetice, în particular a energiei electrice procurate de la Centrala de la Cuciurgan, cu publicarea oficială a fundamentării economico-financiare de stabilire a preţului anunţat de 73 de dolari SUA per MW în comparaţie cu 62$/MW în octombrie curent (în condiţiile diminuări în această perioadă a preţului achiziţionării gazelor din Federaţia Rusă), precum şi a contractelor de aprovizionare cu gaze naturale din alte surse. Totodată, solicităm prezentarea publică a  informaţiilor documentate privind achitările ce vor fi efectuate de MoldovaGaz către Federaţia Rusă pentru volumele de gaz livrate în stânga Nistrului şi sursa de achitare.

 

  1. Prezentarea raţionamentului economic şi politic de cedare către partea stânga a Nistrului a întregii cantităţi de gaze pe care o primim de la Gazprom (5,7 mln. m3 pe zi): cost - beneficiul în raport cu procurarea energiei electrice de la Centrala de la Cuciurgan versus energia ce poate fi contractată din România.

 

  1. Prezentarea publică a unei informaţii de sinteză asupra tuturor contractelor de aprovizionare cu gaze naturale şi energie electrică, din octombrie 2021 până în prezent, care ar reflecta: părţile contractante, volumul, preţul, originea gazului, condiţiile de livrare şi costurile, termenii.

 

  1. În condiţiile în care preţul la gazele naturale a scăzut, iar tariful rămâne neschimbat pentru a acoperi aşa numite „devieri financiare acumulate de MoldovaGaz”, cerem publicarea pentru populaţia Republicii Moldova a informaţiei transparente şi concrete privind volumul devierilor, în ce perioadă şi în ce condiţii au fost acumulate, cine se face responsabil, şi care sunt argumentele de punere  pe umerii populaţiei a acestor costuri anume în această perioada de criză şi iarnă.

 

  1. Prezentarea unei informaţii veridice privind situaţia de la „Termoelectrica”: cauzele avariei de la blocul energetic 3, termenii de repunere în funcţiune a segmentului afectat şi previziunile pentru tariful de livrare a energiei generate pentru consumatori.

 

  1. Prezentarea unei informaţii privind activitatea „brokerului moldovean Energocom” şi contractelor încheiate de acesta pentru achiziţionarea resurselor energetice de la burse (contracte, perioadă, preţ, stocurile de gaze, livrare către MoldovaGaz, costuri de gestionare/operaţionale etc).

 

  1. Prezentarea de informaţii privind construcţia liniei de transport a energiei electrice pe direcţia Vulcăneşti - Chişinău. În condiţiile de criză energetică, considerăm judicios de a stabili un regim de monitorizare strictă asupra realizării acestui proiect investiţional strategic cu publicarea lunară a progresului în realizarea clauzelor contractuale în termenii stabiliţi. (Vicepremierul Andrei Spînu a anunţat anterior că construcţia  va începe în 2022, iar deja în luna august 2022 s-a declarat că lucrările vor demara în martie 2023. Tot în luna august curent, a fost declarat că „proiectul tehnic detaliat al construcţiei liniei electrice aeriene Vulcăneşti-Chişinău va fi finalizat în luna noiembrie curent”). Care sunt rezultatele exerciţiului de proiectare, inclusiv sub aspect financiar?

 

  1. La 4 noiembrie curent Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a declarat că, potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, construcţia staţiei back-to-back de la Vulcăneşti nu mai este justificată tehnic şi economic. În context, solicităm prezentarea informaţiilor privind activităţile investiţionale din domeniul energetic  propuse de autorităţi pentru finanţare din contul  mijloacelor creditare ”eliberate”.

 

  1. Prezentarea de informaţii despre rolul pe care autorităţile îl rezervă producătorilor de energie alternativă şi posibilităţile de diminuare a tarifului pentru consumatorii finali urmare a utilizării energiei regenerabile.

 

  1. Cerem Consiliului Concurenţei investigarea posibilelor înţelegeri de cartel şi combaterea practicilor anticoncurenţiale de către furnizori la procurarea energiei verzi.