Democratic Party of Moldova

Press release

23 June 2022

Republica Moldova a obţinut statutul de ţară candidată la UE

Republica Moldova a obţinut statutul de ţară candidată la UE

Zi istorică pentru Moldova! Consiliul European a decis să ofere Republicii Moldova statutul de ţară - candidată la Uniunea Europeană. Este un pas important în apropierea noastră de comunitatea europeană. Suntem conştienţi că urmează o etapă complexă marcată de multă muncă şi consecvenţă. Dar cel mai important deziderat al acestei etape în istoria noastră este consolidarea societăţii moldoveneşti în vederea accelerării procesului de aderare la UE.

Efortul guvernării dar şi al partidelor extraparlamentare, al autorităţilor locale şi al societăţii civile, efortul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care împărtăşesc viziunea proeuropeană a dezvoltării ţării noastre trebuie conjugat în mod exemplar, astfel încât şansa unică oferita Republicii Moldova sa nu fie zădărnicită!

Este foarte important în această perioadă să lăsăm deoparte diferenţele şi lucrurile care ne dezbină şi să ne consolidăm cu toţii eforturile în atingerea dezideratului nostru european.

Partidul Democrat din Moldova a fost şi rămâne un promotor fidel al a parcursului european al ţării noastre, contribuind esenţial la realizarea foii de parcurs a Acordului de Asociere RM - UE. Suntem disponibili să punem în continuare umărul pentru asigurarea obiectivului nostru strategic- aderarea la comunitatea statelor europene.

Republica Moldova a obţinut astăzi o şansă unică, o şansă spre modernizare şi prosperare. De noi depinde cum vom folosi această oportunitate. Suntem siguri că împreună vom reuşi să construim o Moldovă Europeană!