Partidul Democrat din Moldova

Monica Babuc instalează rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi

Video