Partidul Democrat din Moldova

Rezolutia Congresului VIII

Rezoluţia Congresului VIII al Partidului Democrat din Moldova
Partidul Democrat din Moldova înregistrează un bilanţ pozitiv în cei 4 ani care au trecut de la precedentul Congres al formaţiunii.
Constatăm cu mândrie că PDM a înregistrat progrese politice clare, fiind astăzi principalul partid de guvernare şi principalul partid la nivelul administraţiei publice locale.
Suntem conştienţi de marile responsabilităţi pe care le avem în această perioadă şi suntem deplin angajaţi în efortul de a asigura o bună guvernare în Republica Moldova pe baza orientării noastre pro-europene.
Prin urmare:
 1. PDM îşi reafirmă sprijinul puternic pentru Guvernul Republicii Moldova. Este evident că acest guvern a avut rezultate bune pentru ţară în plan economic, în plan social, în planul relaţiilor externe. Continuarea dezvoltării ţării cu actualul guvern şi cu actuala majoritate parlamentară reprezintă soluţia corectă pentru Moldova. 
 2. PDM apreciază măsurile sociale luate de Guvern de la începutul acestui an încoace. Fie că este vorba despre majorarea salariului minim, despre reducerea preţurilor la gaze, la electricitate sau la medicamente, despre creşterea salariilor în medicină şi educaţie sau despre alte măsuri de sprijin pentru cetăţeni, este evident că activitatea guvernamentală a contribuit la îmbunătăţirea traiului pentru moldoveni şi a ferit ţara de crize sociale grave.
 3. PDM salută faptul că Moldova va înregistra în acest an o creştere economică estimată la peste 3%. Acest lucru este în mod cert meritul guvernului, care a stimulat activitatea economică şi a luat măsurile necesare pentru a reda încrederea companiilor şi cetăţenilor în economia naţională. PDM cere să fie făcute eforturi mai mari pentru ca această creştere economică, precum şi creşterea prognozată pentru anul viitor, să se regăsească în buzunarele cetăţenilor.
 4. PDM consideră că 2016 a fost un an al reformelor importante pentru Republica Moldova. Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul financiar-bancar, reforma procuraturii sau reforma pensiilor sunt realizări sectoriale remarcabile, care reaşează pe baze solide sisteme cheie în stat. Solicităm Guvernului şi Parlamentului să continue reformele în 2017, în condiţiile în care PDM va continua să asigure fără ezitări sprijinul ncesar.
 5. PDM militează pentru vectorul european al Republicii Moldova, cu obiectiv final aderarea ţării la Uniunea Europeană. Considerăm că drumul european reprezintă singura soluţie pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Opţiunile privind alţi vectori de politică externă sunt nerealiste.
 6. PDM îndeamnă instituţiile statului, în primul rând Parlamentul şi Guvernul, să continue eforturile pentru implementarea deplină a Acordului de Asociere Moldova – Uniunea Europeană. Acest Acord a dat roade bune şi va continua să dea roade bune.
 7. PDM face un apel către toate forţele politice parlamentare şi extraparlamentare şi către toate organizaţiile societăţii civile care se declară susţinătoare ale vectorului european să se unească în explicarea beneficiilor apropierii ţării de UE. Poziţiile diferite pe temele de politică internă nu trebuie să ne împiedice să exprimăm viziunea comună pro-europeană, în aşa fel încât să consolidăm în rândurile publicului o majoritate consistentă pentru vectorul european. 
 8. PDM se declară în favoarea întăririi legăturilor economice ale Moldovei cu ţările din CSI. Ne exprimăm speranţa că progresele făcute în relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă vor continua, în aşa fel încât accesul produselor moldoveneşti către această piaţă să nu fie îngrădit. 
 9. PDM salută refacerea legăturilor Moldovei cu partenerii de dezvoltare prin semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, prin deblocarea finanţărilor de la Banca Mondială, Uniunea Europeană şi Guvernul României. Cerem Guvernului Republicii Moldova să ia absolut toate măsurile necesare pentru ca împrumuturile şi granturile care au fost sau vor fi primite să fie folosite în mod corect şi transparent, pentru modernizarea ţării şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. 
 10. PDM a luat act de voinţa cetăţenilor Republicii Moldova în alegerile prezidenţiale din acest an şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora conform Constituţiei cu preşedintele nou ales al ţării. Reafirmăm totodată faptul că instituţia de bază a democraţiei noastre este Parlamentul, iar orice decizie majoră de politică internă şi externă rămâne a fi luată de către Parlament. Orice deviere a preşedintelui ales de la obiectivele interesului naţional va fi amendată de către PDM.
 11. PDM se pronunţă pentru continuarea discuţiilor privind reunificarea ţării în formatul 5+2 şi pentru măsuri concrete de creştere a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. În acelaşi timp, PDM avertizează asupra abordărilor pripite în dosarul transnistrean. Atragem ferm atenţia că soluţia federalizării este contrară interesului naţional şi prin urmare inacceptabilă.
 12. PDM se opune categoric tendinţelor unor forţe politice de a destabiliza ţara prin declanşarea de alegeri anticipate. Acest guvern trebuie să-şi ducă mandatul la capăt, iar alegerile parlamentare trebuie să aibă loc la termen, la sfârşitul anului 2018.
 13. PDM reiterează poziţia de susţinere a neutralităţii Republicii Moldova şi afirmă că ea slujeşte cel mai bine intereselor de securitate naţională. În paralel, PDM consideră binevenit dialogul la nivel militar cu Vestul şi cu Estul. În opinia noastră, Moldova nu trebuie să aibă adversari şi nu are voie să refuze contactele cu nicio putere politică şi militară regională sau globală.
 14. PDM susţine acordarea unui sprijin mai mare pentru agricultură şi pentru satul moldovenesc. Considerăm absolut necesară majorarea considerabilă a fondului de subvenţionare a agriculturii pentru anii care vin, precum şi dirijarea de resurse suplimentare substanţiale pentru proiectele de infrastructură rurală şi de creare a locurilor de muncă în mediul rural.  
 15. PDM vrea întărirea legăturilor ţării cu diaspora, dar mai ales sporirea eforturilor pentru a-i determina pe moldovenii de peste hotare să revină acasă. Ştim că aceste eforturi vor da mai multe roade dacă vom dezvolta mai repede ţara, dacă vom crea locuri de muncă mai bine plătite acasă, în Moldova.
 16. PDM va continua demersurile pentru reforma internă a partidului. Dezbaterile organizate în acest an în diferite raioane ale ţării au oferit multe idei valoroase pentru modernizarea partidului, idei pe care le vom pune în practică în perioada următoare. Susţinem de asemenea reformarea întregii clase politice moldoveneşti, proces la care şi PDM îşi propune să contribuie.
 17. PDM îşi va întări legăturile cu partidele partenere din Internaţionala Socialistă şi Partidul Socialiştilor Europeni. Vom fi participanţi activi la dezbaterile social-democraţiei contemporane şi vom continua să adaptăm soluţiile social-democrate în scopul rezolvării problemelor societăţii moldoveneşti.
Chişinău, 24 decembrie 2016