Partidul Democrat din Moldova

Răducan Marcel

Răducan Marcel

Parlamentarul Marcel Răducan, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, este un gospodar pentru care modernizarea începe de la satele şi oraşele Moldovei. Este cel care a făcut posibilă alimentarea cu apă a zeci de localităţi, construirea locuinţelor sociale şi reparaţia şcolilor din Republică, pe parcursul mandatului său în Guvern. Este un om loial.

Data naşterii: 10 februarie 1967

Locul naşterii: satul Grinăuţi-Moldova, raionul Ocniţa

Starea familială: căsătorit, 2 copii

Experienţa profesională:

2010 - 2015 - Ministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

2009 - vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

2005 - 2009 - deputat în Parlamentul Republicii Moldova

2001 - 2005 - director general al Î.C.S. „AVIROM-PROD" S.A., lector superior la Universitatea Tehnică a Moldovei

1999 - 2001 - director general al Departamentului Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova

1997 - 1999 - viceministru, şef al Direcţiei generale industrie, ştiinţă şi strategie, Ministerul Industriei şi Comerţului

1990 - 1997 - inginer-mecanic, inginer-mecanic superior, şef Direcţie producţie, director general adjunct, inginer-şef, prim-vicedirector general al A.P. „Bucuria» S.A.

Studii:

1983 - 1990 - Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea Tehnologie, specialitatea maşini şi aparate ale industriei alimentare, calificativul - inginer-mecanic. Doctor în ştiinţe tehnice

Limbi vorbite:

română, rusă


PDM în Parlament