Partidul Democrat din Moldova

Apolschii Raisa

Apolschii Raisa

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Fracţiunea Partidului Democrat din Moldova, Preşedinte al Comisiei parlamentare Juridice, Numiri şi Imunităţi, Preşedinte al Departamentului  PDM Justiţiei şi politici legislative. Membru al Comitetului Parlamentar de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeana, Preşedinte al Grupului de prietenie cu Republica Turcia.

Născută la data de 23 februarie 1964, la Chişinău, Republica Moldova. În anul 1981 absolveşte şcoala medie din mun. Chişinău, iar în anul 1988 devine absolventa a Universităţii de Stat din Moldova, facultatea Drept.

În perioada 1989 – 1994 activează în calitate de judecător în cadrul Judecătorii sect. Ciocana. Din 1994 – 2003 şi 2009 – 2010 îşi desfăşoară activitatea ca avocat, membru al Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova. In perioada 2003 – 2008 a activat in calitate de Avocat Parlamentar, Directorul Centrului pentru Drepturilor Omului di Republica Moldova.

Văduvă, are un copil.


PDM în Parlament