Partidul Democrat din Moldova

Organizaţii Teritoriale

Moldova


Orgnizaţia raională de partid Teleneşti

Orgnizaţia raională de partid ( ORP)   Teleneşti

 

Adresa

MD  5801

Raionul

Teleneşti

Strada

Ştefan cel Mare  2

Telefon fix

25823066

Telefon fax

25823066

Email

tudor.esanu.44 @ mail.ru

 

 

 Nume, prenume

 

Funcţia în ORP

 

Funcţia administrativă

 

Data,luna,

anul naşterii

 

Email

Harghel Vasile

preşedinte ORP

prim- vicepreşedintele raionuli

02.01.1952

-

Gori Ştefan

vicepreşedinte

şef adjunct SR

07.07.1952

-

Mereuţă Alexei

vicepreşedinte

director SRL”Constructor”

25.02.1964

mifaela.mereuta @mail.ru

Furculiţă Ecaterina

preşedinte OF

vicepreşedinte raionului

18.01.1959

fecaterina  @gmail.com

Popovici Natalia

preşedinte TD

spec. princ. ASPF

15.07.1980

popovicinatalia

1980 @gmail.com

Popa Haralampie

preşedinte ONPE

pensionar

22.02.1946

-

Eşanu Tudor

secretar executiv

pensionar

15.08.1944

tudor.esanu.44

@  mail.ru

Coţaga Valeriu

coordonator

coordonator

01.03.1954

ctvaler@  yahoo.com

 

               Preşedintele OR PDM Teleneşti                                            Harghel Vasile