Partidul Democrat din Moldova

Organizaţii Teritoriale

Moldova


Organizația raională de partid Soroca
Organizația raională de partid  (ORP)  Soroca
 

Adresa

MD

 

Raionul Soroca

 

orașul Soroca

 

Strada Mihai Cogîlniceanu - 7

Telefon fix

0230. 2- 29 -17 , 2 -35 -89

Telefon fax

0230 . 2-29-17

Email

liliana.popa.1980@mail.ru

 

Nume Prenume

Funcția în ORP

Funcția administrativă

Email

Agachi Efim

Președinte ORP

Consilier raional

agachi.efim@mail.ru

Nicuţa Vladimir

Vicepreședinte

Vicepreşedinte al consiliului raional Soroca

vicepres_soroca@mail.ru

Munteanu  Ghenadie

Vicepreședinte

Consilier raional

 

Donos Ghenadie

Vicepreședinte

Şef.Dir.Învăţămînt

ghena_die@yahoo.com

Gîtlan Nicolaie

Vicepreședinte

Cosilier raional,SA RED-Vest - şef

Nicolaie .Ghitlan@rednv.md

Cojocaru Polina

Președinte OF

Șef Audit Consiliu Raional Soroca

polinac-polinac@ramler.ru

Oţel Rodica

Președinte TD

profesoară

rodica.otel@gmail.com

Corbu Alexandru

Președinte ONPE

Nu deţine

Nu deţine

Gîscă Liliana

Secretar tehnic

Nu deţine

liliana.popa.1980@mail.ru

Rujanschii Anatol

Coordonator

Nu deţine

anatoliirujanschi@mail.ru