Partidul Democrat din Moldova

Organizaţii Teritoriale

Moldova


Organizația Teritorială Fălești

Organizația raională de partid  (ORP) Fălești

 

Adresa

Republica Moldova

 

Raionul Făleşti

 

Orașul Făleşti

 

Strada Luceafărul

Telefon fix

0 (259)2-27-74

Telefon fax

0 (259)2-27-74

Email

vip.pdm@mail.ru

 

Nume Prenume

Funcția în ORP

Funcția administrativă

Data, luna, anul nașterii

Email

Bînzari Iraida

Președinte ORP

Preşedintele raionului Făleşti

22.08.1958

binzariiraida@gmail.com

Olaru Mihai

Vicepreședinte

Maistru sectorului de mecanizare S.A.               

„ Drumuri Bălţi” , filiala „Drumuri Făleşti”.

30.07.1956

-----------------------------

Babii Viorel

Vicepreședinte

Director general  S.R.L. „Energia”

13.04.1972

viorel.babii@rednv.md

Matasî Silvia

Președinte  OF

Şef, Direcţia Generală de Educaţie rn. Făleşti.

26.05.1970

silvia.noroc@mail.ru

Cecalenco Veronica

Președinte TD

Psihopedagog. Serviciul de asistenţă psihopedagogică, Făleşti

10.08.1989

veronicacecalenco@gmail.com

Dodon Mihai

Președinte ONPE

Profesor , educaţia fizică L.T. „Ion Creangă” Făleşti

03.09.1949

--------------------------------------

Prodan Mihai

Secretar executiv

Maistru sectorului de reparaţii si construcţii S.A „RED-Nord”, Făleşti

31.03.1988

prodan-mihai@mail.ru

vip.pdm@mail.ru

Lebedinschi Oleg

Coordonator

Inginer, S.A „Edineţ-Gaz”(prin comul) Director S.R.L. „CONST-GEOL”

15.09.1978

oleg.lebedinschi@mail.ru