Partidul Democrat din Moldova

Organizaţii Teritoriale

Moldova


Organizația Teritorială Dondușeni

Organizația raională de partid  (ORP) 

Adresa

MD - 5102

 

Raionul  Dondușeni

 

Orașul  Dondușeni

 

Strada Independenței 27

Telefon fix

0251-21005

Telefon fax

0251-21005

Email

dondusenipdm@mail.ru

 

 

Nume Prenume

Funcția în ORP

Funcția administrativă

Data, luna, anul nașterii

Email

Chiriac Victor

Președinte ORP

Președinte al raionului Dondușeni

16.06.1966

dondusenipdm@mail.ru

Guțanu Aureliu

Vicepreședinte

Primar s. Plop

10.05.1969

primdria.plop.10@mail.ru

Vascauțan Anatolie

Vicepreședinte

 

10.05.1953

 

Lopatenco Emilia

Președinte  OF

 

16.08.1960

lopatencoe@mail.ru

Chiriac Alexandru

Președinte TD

 

14.02.1987

 

Țvah Olimpia

Președinte ONPE

 

10.05.1944

 

Fencovschi Eugeniu

Secretar executiv

 

15.05.1984

 

Lesnic Vadim

Coordonator

 

11.10.1984

vadimlesnic@gmail.com