Partidul Democrat din Moldova

Tineretul Democrat

Tineretul Democrat

Tineretul Democrat
Cauia Alexandr
Responsabil: Cauia Alexandr Vicepreședinte PDM; Președinte Tineretul Democrat
Tineretul Democrat este organizaţia de tineret a PDM, fondată pe 15 mai 1998 din iniţiativa reprezentanţilor tinerei generaţii din cadrul partidului care doreau să se implice mai activ în transformările ce aveau loc în societate. Tineretul Democrat îşi desfaşoară activitatea în conformitatea cu Statutul Partidului Democrat din Moldova şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare TD PDM.
Din anul 2006, Tineretul Democrat este membru al International Union of Socialist Youth (IUSY). Uniunea Internaţională a Tineretului Socialist (IUSY) cuprinde organizaţii socialiste, social-democrate şi laburiste de tineret din mai mult de 100 de state ale lumii. IUSY este un membru al Internaţionalei Socialiste.
La Congresul al III-lea, Tineretul Democrat a adoptat un manifest prin care îşi propune să aducă împreună generaţia tânără, indiferent de localitatea de baştină, de nivelul de experienţă, de statutul social sau de etnie, în cadrul unei comunităţi consolidate.
Obiectivele Tineretului Democrat sunt:
 
 • Deschiderea Organizaţiei de Tineret către liceeni, studenţi, tineri angajaţi. Tineretul Democrat să devină o organizaţie cu vocaţie naţională şi un pol de atracţie pentru tinerii din Republica Moldova.
 • Un nou mod de a face politică, printr-o nouă abordare, prin care atât Organizaţia de tineret, cât şi Partidul Democrat, se definesc drept structuri consolidate pe baza integrităţii membrilor, competiţiei corecte şi performanţei obţinute.
 • Stabilirea, menţinerea şi consolidarea contactelor şi acţiunilor comune cu partenerii externi.
 • Implicarea socială şi politică a tinerilor, în vederea asigurării unei schimbări prin modernizare a societăţii, în întregul său.
 • Punerea în aplicare, pe măsura dezvoltării economice a ţării, a unor sisteme de garanţii pentru tineret, care să permită acestora accesul la un loc de muncă şi posibilitatea continuării studiilor sau a stagiului profesional. În acest sens, Tineretul Democrat susţine implementarea strategiei Uniunii Europene 2020 care prevede susţinerea educaţiei şi încadrarea tinerilor pe piaţa muncii.
 • Susţinerea unor politici şi măsuri care să permită o mai bună conectare a sistemului educaţional la cerinţele de pe piaţa muncii.
 • Susţinerea unor măsuri destinate tinerilor aflaţi în mare dificultate, prin finanţarea programelor de pregătire şi integrare pe piaţa muncii a tinerilor proveniţi din medii defavorizate.
 • Sprijinirea iniţiativei private şi a unui mediu de afaceri favorabil investiţiilor, prin care să se ofere posibilitatea tinerilor cu iniţiativă să-şi dezvolte un business, respectiv să creeze ei înşişi noi locuri de muncă.
 • Realizarea în practică a obiectivelor asumate prin programul de Guvernare şi prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
 • Edificarea unui mecanism de comunicare eficient cu toţi actorii sociali compatibili cu viziunea PDM (ONG-uri, sindicate etc).
 • Susţinerea cursului de integrare europeană a ţării. 
 • Поддержка европейской интеграции страны.Responsabil: