Partidul Democrat din Moldova

Femei Democrate

Femei Democrate

Femei Democrate
Buliga Valentina
Responsabil: Buliga Valentina Vicepreședinte PDM, Președintele Organizației de Femei a PDM
Pentru asigurarea reprezentării paritare şi participării active a femeilor la întreaga viaţă politică, socială, economică şi culturală, la 5 iunie 2004 în cadrul PDM a fost constituită Femei Democrate. Organizaţia de Femei PDM desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu de funcţionare, politic fiind subordonată PDM.
Din Organizaţia de Femei PDM pot face parte femeile care au calitatea de membru al PDM. Femei Democrate PDM include toate organizaţiile teritoriale de femei (săteşti, comunale, orăşeneşti şi municipale).
Organizaţia de Femei PDM urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective:
Reprezentarea paritară a femeilor în funcţii de luare deciziilor.
Elaborarea ofertelor politice ale PDM adresate femeilor în domeniul economic, social şi cultural;
Realizarea de analize privind situaţia copiilor şi femeii în societate şi îmbunătăţirea statutului acestora;
Organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice.
Femei Democrate PDM colaborează cu S-Kvinnir Östgötaland Suedia (organizaţia de femei, afiliată PSD Suedia). Scopul colaborării este fortificarea poziţiei femeilor în partid prin instruirea şi promovarea acestora în functii de luare deciziilor.Responsabil: