Partidul Democrat din Moldova

Asociaţia Aleşilor Locali

Asociaţia Aleşilor Locali

Asociaţia Aleşilor Locali
Constantin Cojocaru
Responsabil: Constantin Cojocaru Presedinte Asociația Aleșilor Locali a PDM
Asociaţia Aleşilor Locali cuprinde: preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor raionale, primarii şi viceprimarii din municipii, oraşe şi comune; consilierii raionali şi consilierii municipiului Chişinău, precum şi consilieri locali din oraşe şi comune – membri ai PDM.
Asociaţia Aleşilor Locali acţionează în sensul realizării obiectivelor specifice fixate în Programul Politic al PDM şi Programul partidului privind activitatea autorităţilor publice locale; urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării; acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea administrativă şi financiară, pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei.
Asociaţia Aleşilor Locali se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu adoptat de Conferinţa naţională a Asociaţiei.
Consilierii locali şi raionali aleşi pe listele PDM se constituie în grupuri care  şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament aprobat de Biroul Executiv al Consiliului raional.Responsabil: