Partidul Democrat din Moldova

Istoria PDM

Identitatea politică a Partidului Democrat din Moldova se exprimă, îndeosebi, prin doctrina sa bazată pe convergenţa ideilor social-democrate din Europa modernă, prin concepţia sa asupra tranziţiei şi a modelului de societate pe care-l propune Republicii Moldova, prin sistemul de valori pe care-l promovează şi prin acţiunea sa politică.

Partidul Democrat din Moldova (PDM) este un partid de centru-stânga modern, progresist, european, care îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare şi Statutului PDM.

Doctrina PDM se întemeiază pe principiile social-democraţiei. Ea are ca principale valori: Egalitatea, pentru ca toţi indivizii să-şi poată realiza potenţialul în condiţii echitabile; Solidaritatea, pentru ca toate persoanele să aibă asigurate cele necesare pentru un trai decent şi Libertatea, pentru ca fiecare individ să îşi poată construi proiectul său personal de viaţă.

PDM este un partid modern, cu vocaţie europeană, deschis ideilor novatoare, partid care pledează pentru modernizarea şi dezvoltarea socială a ţării, fiind promotor ferm al democraţiei şi al reformei economice.

Doctrina noastră a fost validată prin admiterea în Internaţionala Socialistă, prin relaţiile bune pe care PDM le are cu Partidul Socialiştilor Europeni şi partidele-surori din mai multe ţări europene.

PDM are marele avantaj de a fi un partid cu cel mai mare număr de oameni competenţi şi politic activi. PDM este o familie de cetăţeni ai Republicii Moldova, îmbinând în sine competenţa, responsabilitatea, democratismul intern, elanul celor tineri şi cumpătul celor experimentaţi.

Partidul Democrat pledează pentru unirea tuturor forţelor politice de centru-stânga care împărtăşesc democraţia şi reformele. Experienţa acumulată de noi în Parlament pe parcursul ultimilor ani a demonstrat că numai prin conlucrare, compromisuri reciproce, prin căutarea şi găsirea unor soluţii optime, avem posibilitatea ca, umăr la umăr, să realizăm un program comun de promovare a valorilor democratice, de transformare a Republicii Moldova într-o ţară prosperă care să devină factor de stabilitate în sud-estul Europei.
 
Valorile fundamentale ale PDM

Partidul Democrat din Moldova promovează şi susţine statul de drept, democratic şi social, cu o economie de piaţă bazată pe competiţia liberă şi onestă, în care demnitatea individului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii, dreptatea socială şi pluralismul politic reprezintă valori supreme.

PDM promovează egalitatea între oameni, prin care toţi cetăţenii beneficiază de aceleaşi şanse pentru a-şi construi viitorul sau pentru a influenţa societatea în care trăiesc. Egalitatea nu înseamnă însă uniformizare. PDM acceptă dreptul cetăţenilor la dezvoltare individuală şi la opţiunii diferite, punând diversitatea la baza egalităţii între oameni.

PDM militează pentru a edifica o societate întemeiată pe solidaritate, pe cooperare, ajutor şi respect reciproc între oameni. Reuşita societăţii stă în eforturile comune ale tuturor membrilor săi şi nu în efortul unui grup restrâns de persoane, sau cel al elitelor.
PDM apără libertatea individului, posibilitatea acestuia de a-şi controla propria viaţă şi de a participa la procesul de luare a deciziilor în societate. PDM urmăreşte păstrarea echilibrului între interesul personal şi cel al societăţii, aşa încât libertatea tuturor cetăţenilor să fie respectată.

Pentru PDM egalitatea, solidaritatea şi libertatea sunt valori indisolubile. O societate cu adevărat echitabilă este o societate în care toţi cetăţenii sunt liberi şi solidari. PDM militează pentru o societate, ce asigură libertăţile cetăţenilor şi îşi asumă responsabilităţile sociale, creând astfel condiţiile unei vieţi demne pentru cetăţenii săi!
 
Din istoria PDM

Partidul a fost creat în februarie 1997, iniţial purtând titulatura de Mişcarea pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă. La alegerile parlamentare din martie 1998, blocul electoral creat în baza Mişcării – Blocul pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă -, a obţinut peste 18 % din voturi şi, respectiv, 24 de mandate în Parlament, ceea ce i-a permis să participe la guvernare, în cadrul Alianţei pentru Democraţie şi Reforme (ADR). Din 1997 şi pînă în vara lui 2009, partidul a fost condus de către Dumitru Diacov, care, între anii 1997-2001, a deţinut funcţia de preşedinte al Parlamentului.

La alegerile parlamentare din februarie 2001, PDM nu a reuşit să depăşească bariera electorală de 6% şi, în calitate de partid extraparlamentar, a trecut în opoziţie faţă de regimul comunist. La alegerile locale din 2003, partidul a acumulat peste 8 la sută din voturi şi a ocupat bune poziţii în organele administraţiei publice locale, ceea ce i-a redat statutul de una din cele mai influente formaţiuni politice din ţară. La scrutinul parlamentar din 2005, PDM a participat în cadrul Blocului „Moldova Democrată”, care a obţinut 34 de mandate de deputat.

Orientarea conducerii „Moldova Democrată” spre tensionarea situaţiei politice din ţară şi extinderea proceselor de dezintegrare a societăţii moldoveneşti şi a clasei politice au dictat părăsirea Blocului şi crearea de către PDM a propriei fracţiuni parlamentare, din 8 deputaţi. Alegerile locale din 2007 din nou au demonstrat creşterea ponderii PDM, partidul consolidându-şi poziţiile în administraţia publică locală.

În februarie 2008, la PDM a aderat Partidul Social-Liberal, procesul având la bază aderenţa ambelor formaţiuni la principiile şi ideile social-democraţiei europene contemporane, promovând democraţia cu scopul de a activiza procesele de integrare europeană a Republicii Moldova.

Către alegerile parlamentare din primăvara lui 2009, radicalizarea şi polarizarea bruscă a societăţii moldoveneşti au provocat reducerea interesului alegătorilor faţă de principiile şi valorile centriste, cumpătate ale PDM şi au dus la un insucces provizoriu al partidului la scrutinul din 5 aprilie. Din luna iunie 2009 însă poziţiile şi potenţialul electoral ale partidului trec pe creştere rapidă, pe fundalul pregătirilor către o nouă campanie de alegeri. Faptul se datorează venirii în PDM a unei echipe puternice, energice, formată în jurul noului lider a partidului, Marian Lupu, care, în perioada 2005-2009, a deţinut funcţia de preşedinte al Parlamentului. Şi-au spus cuvântul aici şi ideile promovate în permanenţă de către PDM, de echilibru politic şi conciliere socială, tot mai populare în societate după tragicele evenimente din 7 aprilie.

Ca rezultat, la alegerile din 29 iulie PDM îşi asigură succesul, obţinând 12,54% de voturi şi obţine statutul de una din cele mai puternice formaţiuni parlamentare.

În urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 PDM obţine 12,70% şi formează guvernarea de coaliţie pro-europeană. 

În urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, PDM a obţinut 15,8% şi formează Coaliţia de Guvernare pro-europeană, având 20 de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova.
 
Organizarea şi echipa PDM

Consiliul Politic Naţional al PDM este organul de conducere al Partidului între două Congrese. Şedinţa Consiliului Politic Naţional se convoacă nu mai rar decât de două ori pe an de Preşedintele PDM sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Politic Naţional. Consiliul Politic Naţional al PDM este ales de Congres pentru o perioadă de 4 (patru) ani, componenţa numerică fiind determinată prin hotărârea Congresului PDM.

Consiliul Executiv al PDM este organul executiv decizional şi de conducere al PDM, care coordonează activitatea acestuia între şedinţele Consiliului Politic Naţional şi este ales pe un termen de 4 (patru) ani în componenţa de 31 (treizeci şi unu) membri.
Biroul Permanent este organul operativ de analiză şi sinteză al PDM între şedinţele Consiliilor Executiv şi Politic Naţional şi se întruneşte săptămânal sau după necesitate, la solicitarea Preşedintelui PDM. Preşedintele Partidului Democrat din Moldova este Vlad Plahotniuc, preşedinte de onoare – Dumitru Diacov, prim-vice-preşedintele este Pavel Filip, vice-preşedinţii partidului sunt – Andrian Candu, Marian Lupu, Vladimir Cebotari, Valentina Buliga, Serghei Iaralov, Cristina Balan, Valentina Stratan, Sergiu Sîrbu, Alexandru Botnari, Alexandru Cauia,  Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Eleonora Graur.

Partidul Democrat din Moldova reprezintă o formaţiune politică de tip nou, atât pentru Moldova, cât şi pentru întreg spaţiul post-sovietic, care are la bazele construcţiei de partid principii europene care exclud centralismul rigid, care pun accentul pe iniţiativa, opiniile şi voinţa structurilor de partid de toate nivelurile, ale tuturor membrilor de partid.

Din structura PDM fac parte Organizaţia de Femei, Tineretul Democrat, persoanelor în etate «Tezaurul Naţiunii» şi aleşilor locali. Organizaţia de Femei fiind cea mai puternică, activă şi reprezentativă organizaţie de partid a femeilor din Moldova.

Lozinca Partidului Democrat din Moldova este: "Creştem Moldova!"