Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

28 Decembrie 2018

PDM respinge falsurile susţinute de Promo-LEX în legătură cu procesul electoral

PDM respinge falsurile susţinute de Promo-LEX în legătură cu procesul electoral

Partidul Democrat din Moldova a luat act de raportul numărul 1 de monitorizare electorală făcut public de către Asociaţia Promo-LEX, prin care se promovează o serie de afirmaţii şi informaţii neverificate, fără suport factologic şi fără suport juridic, de natură să afecteze negativ credibilitatea procesului electoral.  

Raportul Promo-LEX nu are la bază nicio metodologie de lucru, fiind în fapt o înşiruire de gânduri personale ale unui grup de observatori, redate, probabil, prin prisma opţiunilor politice proprii. De altfel, chiar Promo-LEX recunoaşte că nu-şi asumă obligaţia de a proba constatările din raport, ceea ce indică foarte limpede caracterul lor subiectiv şi distorsionat.

Promo-LEX a inclus în raportul său critici faţă de unele organe judiciare sau de urmărire penală, cu neglijenţă faţă de principiul independenţei justiţiei, lucru ce poate fi considerat presiune asupra actului de justiţie.

În acelaşi timp, în cadrul raportului apar o serie de critici privitoare la sistemul electoral mixt, poziţionate împotriva cadrului legal existent şi fără a face cel puţin judecăţi de valoare în privinţa modului de aplicare a acestui cadru legal. Fiind în dezacord cu cadrul legal, opunîndu-se acestuia, autorii raportului nu pot oferi o evaluare obiectivă a aplicării lui. Precizăm că sistemul de vot din Republica Moldova este neutru în raport cu toţi actorii politici, la fel ca orice alt sistem de vot democratic, fapt pe care Promo-LEX trebuia să îl ia în considerare.

Concluziile formulate de Promo-LEX în legătură cu dreptul cetăţenilor de a alege şi cu permisiunea de a se face agitaţie electorală în ziua votului ridică multiple semne de întrebare în privinţa intenţiilor Promo-LEX, fiind contradictorii cu alte afirmaţii publice anterioare ale acestei organizaţii. 

Respingem în mod categoric acuzaţiile referitoare la folosirea resurselor administrative de către PDM prin simplul fapt că Parlamentul şi Guvernul au adoptat diferite măsuri sociale în lunile din urmă. Aceste acuzaţii neglijează procesul şi efortul îndelungat de construcţie a stabilităţii macrofinanciare şi a proiectelor enunţate. Alegerile sunt frecvente într-o democraţie (pot fi alegeri locale, parlamentare, prezidenţiale), iar dacă am aplica o astfel de logică ar însemna că Parlamentul şi Guvernul nu şi-ar mai putea îndeplini atribuţiile de teamă că orice măsuri sociale ar putea fi definite drept pomeni electorale.

PDM consideră că raportul nr. 1 de monitorizare electorală întocmit de Promo-LEX este un document care necesită obiectivitate, mai mult profesionism, analize mai profunde.

Societatea trebuie să fie informată obiectiv şi echidistant despre modul de organizare şi petrecere a procesului electoral. Afirmaţiile trebuie confirmate factologic şi din surse obiective şi dezinteresate, iar procesul de monitorizare a alegerilor trebuie să aibă la bază cele mai bune practici şi standarde internaţionale.

Toate acestea fac misiunea Promo-LEX deosebit de importantă.

Credităm Promo-LEX şi ne exprimăm dorinţa de a sta la dispoziţie, a purta discuţii deschise şi transparente, pentru a evita o fraudă morală prin asumarea unei misiuni de monitorizare electorală obiectivă în aparenţe, dar tendenţioasă în rezultat.

 

Vladimir Cebotari

Şeful staffului electoral al PDM