Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

15 Septembrie 2017

Marian Lupu a participat la Conferinţa autorităţilor locale şi regionale ale Parteneriatul Estic

Marian Lupu a participat la Conferinţa autorităţilor locale şi regionale ale Parteneriatul Estic

Preşedintele Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat, deputatul Marian Lupu, în calitate de Copreşedinte al Adunării Parlamentare (AP) EURONEST a participat cu un cuvânt de salut la deschiderea lucrărilor Conferinţei autorităţilor locale şi regionale ale Parteneriatul Estic (CORLEAP), la invitaţia Preşedintelui Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz.

În discurs, Marian Lupu a menţionat importanţa administraţiei publice locale în realizarea agendei europene şi în implementarea obiectivelor Acordului de Asociere cu UE. În acest context, deputatul a propus Preşedintelui Comitetului European al Regiunilor o cooperare şi coordonare mai strânsă a activităţilor CORLEAP şi AP EURONEST.

De asemenea, Marian Lupu a informat participanţii despre activităţile prioritare desfăşurate în AP EURONEST pe durata Copreşedinţiei moldoveneşti. Copreşedintele AP EURONEST s-a referit la instituirea grupului de lucru a ţărilor semnatare a Acordului de Asociere cu UE (Georgia, Republica Moldova, Ucraina) şi obiectivele acestuia.

La fel, a vorbit despre organizarea şedinţei Comisiei afaceri externe a Parlamentului European (AFET) dedicată Parteneriatului Estic, care se va desfăşura la Strasbourg la 14 septembrie curent, organizarea dezbaterilor cu privire la Parteneriatul Estic în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European, precum şi implicarea Republicii Belarus în calitate de membru cu drepturi depline la AP EURONEST. Adiţional, Marian Lupu, a făcut o prezentare a agendei europene a Republicii Moldova şi a calificat-o drept prioritate majoră pentru ţară.

Ulterior, Copreşedintele AP EURONEST a convenit asupra coordonării unui eveniment comun între AP EURONEST şi CORLEAP în contextul pregătirii către Summit-ul Parteneriatului Estic, care va avea loc pe data de 24 noiembrie la Bruxelles.

Membrii CORLEAP au apreciat disponibilitatea Copreşedintelui AP EURONEST de a participa la conferinţă, în contextul în care este pentru prima dată când Copreşedintele AP EURONEST a participat la această conferinţă.

N.B. CORLEAP – Conferinţa autorităţilor locale şi regionale a Parteneriatului Estic, reprezintă un forum politic al autorităţilor locale şi regionale din UE şi ţările Parteneriatului Estic. CORLEAP este unica platformă a UE care oferă şansa de a discuta contribuţia oraşelor şi regiunilor la dezvoltarea Parteneriatului Estic. 

CORLEAP este alcătuită din 36 de politicieni locali şi din regiuni: 18 politicieni din cadrul Comitetului European al Regiunilor şi 18 politicieni din cadrul ţărilor Parteneriatului Estic. Instituţia este condusă de către Preşedintele Comitetului European al Regiunilor împreună cu un reprezentant din cadrul ţărilor partener, care este ales prin vot de către membrii CORLEAP, în fiecare an. UE este reprezentată de către Karl-Heinz Lambert iar ţările Parteneriatului Estic sunt reprezentate de către dl Aleksandr Popkov (Republica Belarus). 

CORLEAP are următoarele obiective:

• de a coordona interferenţa autorităţilor locale şi regionale din cadrul Parteneriatului Estic;

• de a sprijini efortul instituţiilor UE şi a altor părţi interesate în livrarea mesajului politicilor de vecinătate europene;

• de a promova strategii care au ca scop apropierea ţărilor Parteneriatului Estic de UE şi sprijină procesul de reformă internă şi consolidare a capacităţilor la nivel local şi regional.