Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

22 Martie 2019

Anunţ privind achiziţia serviciilor de audit financiar pentru Partidul Democrat din Moldova

Anunţ privind achiziţia serviciilor de audit financiar pentru  Partidul Democrat din Moldova

 

Partidul Democrat din Moldova anunţă concurs de oferte pentru achiziţia de servicii de audit. Compania selectată urmează să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului pentru ultimii 3 ani.

 Cerinţe făţă de companie:

1. Auditorul care va fi selectat de către Partidul Democrat din Moldova trebuie să nu fi fost, în ultimii 5 ani, membru de partid sau trezorier în campania electorală, nici să fi ocupat funcţia de contabil sau responsabil de finanţe în cadrul partidului.

2. Auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a Partidul Democrat din Moldova se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi cu standardele de audit naţionale şi internaţionale.

Ofertele urmează a fi depuse până la data de 9 aprilie 2019, ora 17.00, în plic sigilat, ştampilat şi marcat ”De deschis doar în prezenţa comisiei de evaluare”, la adresa: str. Armenească 44/3, Chişinău MD-2001. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către o Comisie de evaluare, pe data de 10 aprilie 2019, iar decizia privind compania selectată urmează să fie comunicată tuturor ofertanţilor.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi trezorierul Partidului Democrat din Moldova, doamna Nina Scutaru, telefon (022) 217 162.