Democratic Party of Moldova

Press release

22 May 2020

Vicepreşedintele Parlamentului Monica Babuc s-a adresat Guvernului cu serie de propuneri pentru susţinerea oamenilor de cultură

Vicepreşedintele Parlamentului Monica Babuc s-a adresat Guvernului cu serie de propuneri pentru susţinerea oamenilor de cultură

Vicepreşedintele Parlamentului Monica Babuc a prezentat astăzi, într-o postare video pe pagina sa de Facebook, o analiză a situaţiei din domeniul culturii, menţionând că sistarea activităţii economice din cauza situaţiei epidemiologice a afectat considerabil instituţiile de cultură din ţară (teatrele, circurile, muzeele şi organizaţiile concertistice), atât cele cu finanţare din bugetul de stat, cât şi cele private.

Monica Babuc a atras atenţia că în rezultatul restricţiilor, instituţiile de cultură s-au aflat în imposibilitatea de a presta servicii artistice şi respectiv, au înregistrat pierderi financiare.

În scopul îmbunătăţirii situaţiei din domeniul culturii, Monica Babuc s-a adresat Guvernului Republicii Moldova cu următoarele propuneri :

- Menţinerea în continuare a salariilor bugetare din sector la nivelul de 100%;
- Redirecţionarea mijloacelor financiare prevăzute pentru alte categorii de cheltuieli. care în pofida situaţiei epidemiologice sunt în pericol de a nu fi valorificate, către cheltuieli salariale ale instituţiilor de cultură;
- Elaborarea si aprobarea unor instrucţiuni de activitate ale acestor instituţii cu respectarea stricta a cerinţelor sanitar epidemiologice;
- Identificarea de soluţii potrivite pentru reluarea parţială a activităţii instituţiilor teatral-concertistice, în special în partea desfăşurării repetiţiilor, în siguranţă maximă şi cu respectarea obligatorie a tuturor normelor sanitare;
- Elaborarea unor pachete de măsuri privind promovarea culturii şi de susţinere a artiştilor şi a organizatorilor de evenimente culturale;
- Elaborarea si finanţarea unui program de acţiuni culturale (concerte, spectacole) desfăşurate în aer liber de către instituţiile teatral-concertistice;
- Realizarea unui program de promovare a producţiei cinematografice autohtone atât on-line cât şi în localităţile din ţară;
- Identificarea de mijloace financiare pentru desfăşurarea unui nou concurs de proiecte culturale, cu finalitate on-line, pentru susţinerea financiară a creatorilor independenţi şi organizaţiilor necomerciale;
- Crearea unui grup de lucru care să propună un concept de promovare a culturii în educaţie.

„Doar prin eforturile conjugate ale Parlamentului şi Guvernului putem ajuta artiştii, actorii, muzeografii, bibliotecarii, meşterii populari, societatea civilă şi pe toţi cei îndrăgostiţi de artă şi de frumos. Suportul imediat oferit culturii de caăre Guvern şi Parlament este o necesitate stringentă şi nu suportă amânare”, a declarat Monica Babuc.